FAQ, aneb na co se nejčastěji ptáte..

Kurz Transition má svou specifickou dramaturgii. Ta je postavena tak, aby na sebe jednotlivé části plynule navazovaly a vedly k naplnění cílů, které jsme si v týmu na začátku příprav stanovili. Dramaturgii obvykle předem neprozrazujeme. Moment překvapení považujeme za významný atmosférotvorný prvek. Navíc, stejně jako v životě, i na kurzu přicházejí situace, na které nejsme předem připraveni. Právě ty však bývají zdrojem hodnotné životní zkušenosti. Před kurzem i na kurzu ti proto budeme nabízet jen tolik informací, abys mohl posoudit svou účast v programu, ale abychom tě tím zároveň nepřipravili o zážitek. A pokud je to pro tebe pořád příliš tajemné, můžeš se nás zeptat konkrétněji.

Kurz Transition je intenzivní, nabitý mnoha různými programy. Můžeš očekávat fyzicky náročné aktivity, kde si sáhneš na dno svých sil, stejně jako chvíle zklidnění a relaxace. Celková náročnost se řídí možnostmi účastníků. Navíc míru nasazení si určuješ hlavně ty. A také platí: „Čím víc do toho dáš, tím víc z toho dostaneš!“

Přesný čas a místo začátku jednotlivých částí kurzu se dozvíš dostatečně dopředu. Cesta na kurz není zahrnuta v ceně a je na tobě si ji zařídit. Nedoporučujeme ti ale dopravu vlastním autem, může to ve výsledku přinést více komplikací, než užitku. Doporučujeme ti raději využít hromadnou dopravu.

Vaření na kurzu je v naší režii, takže se snažíme maximálně vyjít vstříc všem požadavkům ohledně potravinových alergií, náročnějších diet a dalších nároků. Je ale třeba, abys tyto požadavky dopředu konzultoval.

Před kurzem tě požádáme o vyplnění tzv. zdravotního prohlášení. Jsou to důvěrné informace o tvém zdravotním stavu, které slouží výhradně zdravotníkovi kurzu a instruktorskému týmu k zajištění bezpečnosti účastníků. Pokud máš vážné zdravotní problémy nebo omezení, je nutné, abys je s týmem konzultoval předem. Na kurzu bude po celou dobu zdravotník a většina týmu má absolvovaný zdravotnický seminář ZdrSem a umí poskytnout první pomoc.