VÝCHOVA
MLADÝCH MUŽOV
K DOSPELOSTI

sebaskúsenostný československý metodický kurz pre inštruktorov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, trénerov, vychovávateľov, terénnych pracovníkov, vedúcich družín….

Výchova mladých mužov bola v každom kmeni či spoločnosti vždy veľmi dôležitým a vedomým procesom. Naši predkovia vedeli, že ak sa im nepodarí vychovať zrelých mužov, bude to mať na komunitu nedozierne následky.

My sme sa rozhodli k tejto téme vrátiť a uchopiť ju v kontexte dnešnej spoločnosti (viac nižšie). S využitím zážitkovej pedagogiky a učenia v prírode, keďže to je kontext s ktorým dlhodobo pracujeme. Vychádzame z našich 3 ročných skúseností z kurzu Transition, ktoré vám chceme odovzdať a povzbudiť vás – inštruktorov, pracovníkov s mládežou, učiteľov, trénerov a ďalších, ktorí sa venujete dospievajúcim chlapcom a mužom, aby ste tieto dôležité témy mohli viac prinášať do svojej práce.

Pre koho

20 účastníkov, 10 zo Slovenska, 10 z Česka

Inštruktori, učitelia, pracovníci s mládežou, tréneri, vychovávatelia, terénni pracovníci, vedúci družín…. (18+)

Chlapi, ktorí v rôznych roliach pracujú s dospievajúcimi chalanmi a mladými mužmi, zaujíma ich táto téma a sú motivovaní ju priniesť do svojich aktivít

*

Ak by táto téma veľmi zaujala aj niektoré ženy a tiež by rady boli v nejakej forme súčasťou toho, čo robíme, nech sa nám ozvú, budeme spoločne hľadať cestu, ako to urobiť.

Čo zažijete / naučíte sa:

 • Základné princípy zdieľania a práce v „mužskom“ kruhu
 • Ako pracovať s reflexiou zažitých aktivít
 • Kruh života podľa Billa Plotkina a v čom je špecifický prechod z detstva do dospelosti
 • Ako pracovať s prírodou ako prirodzenou
  a reálnou výzvou a v čom pozitívne vplýva
  na učenie sa
 • Fyzickú a psychickú výzvu
 • Niečo si fyzicky vyrobíte
 • Najčastejšie témy „na ceste k Mužom“ a ako ich uchopiť
 • Potnú chyžu a Vision Quest ako príklad rituálu a aké uvedomenia môže priniesť
 • Prechodový rituál od rodičov a predkov (a v niečom aj k nim)
 • Inšpiráciu od ostatných, čo vyskúšali a ako im to fungovalo

Ako to bude prebiehať:

Formát bude sebaskúsenostný, väčšinu programov si vyskúšate na vlastnej koži (a teda budete mať priestor sa posúvať aj po osobnostnej, nie len „pracovnej“ stránke).

Následne budeme reflektovať vašu skúsenosť, pridáme skúsenosť našich účastníkov.

Nadviažeme metodickým zarámcovaním, ako s tým pracovať.

Následne si naplánujete, čo z toho vyskúšate a do druhej časti aj otestujete so svojou skupinou (stačí na aktivitách, ktoré bežne robíte a už aj tak plánujete).

K vašim skúsenostiam sa vrátime na druhej časti kurzu + pridáme ďalšie inšpirácie.

Termíny:

 • 2. – 9. jún 2021 (Chvojnica na Slovensku)
 • 20. – 23. september 2021 (Osinalice v Česku).

Cena:

 • 50 € / 1.250 CZK (vrátane preplatenia dopravy)
 • Cena je symbolická vďaka podpore programu Erasmus+

PRIHLASUJTE SA TU ►

Prvé kolo prihlasovania je do 15.3.2021
Prípadné otázky na tomas.pesek@plusko.net

Prečo to robíme

Chlapci a mladí muži sú dnes vychovávaní v prostredí žien. Napriek tomu, že sa stereotypné vnímanie mužských a ženských rolí pomaly v spoločností mení (našťastie), stále zostávajú pri vysokej rozvodovosti deti (až na výnimky) žiť s mamami. Ak k tomu pridáme čas, ktorí chlapci trávia v škole, kde je podľa poslednej štúdie OECD na Slovensku až 82% žien (v ČR 76%) – učiteliek, asi je zrejmé, že vo výchove chlapcov a mladých mužov chýbajú muži. To znamená, že chýbajú mužské vzory, od ktorých by sa mohli učiť, vnímať, ako sa riešia konflikty, ako sa postaviť za správnu vec v náročnej situácii, ako prejaviť emócie, byť účastný na vedení domácnosti, zvládať svoju silu a agresivitu…

A o to skôr potom utiekajú k rôznym závislostiam, trávia nadmerný čas v online prostredí, predstavu o milostných vzťahoch získavajú z dostupného online porna a predstavy o živote od svojich rovesníkov, alebo len o niečo starších kamarátov, ktorí sú rovnako nezrelí, ako oni sami. Nezažívajú prostredie, kde by sa mladí muži otvorene a najmä bez „porovnávania si pinďúrov“ a vzájomného zhadzovania sa rozprávali o tom, čo v živote prežívajú a ako to riešiť. A potom nám vyrastajú v spoločnosti nezrelí muži, ktorí sú sebeckí, sebastrední, pôžitkári, ktorí riešia svoje potešenie a svoj prospech, namiesto toho, aby boli prínosom pre svoje okolie a komunitu, boli „vo svojej sile“ a dokázali sa postaviť negatívnym prejavom v spoločnosti.

Zároveň so zmenami tradičného vnímania mužsko-ženských rolí vo vzťahu sa vynára množstvo otázok. Ako byť zároveň silný a odhodlaný aj jemný a citlivý? Živiteľ rodiny a úspešný v práci a zároveň dobrý otec, ktorý je plne prítomný pri výchove svojich detí? Rodová otázka už nezužuje iba na muž a žena a témy identity sú čoraz komplikovanejšie. A pre dospievajúcich mladých mužov je veľmi zložité sa v tom zorientovať. Čo od nás očakáva spoločnosť? Čo najbližšia rodina? Čo budúca partnerka? A čo my sami od seba?

Z čoho vychádzame

Toto sú niektoré z dôvodov, ktoré nás viedli k vytvoreniu kurzu pre mladých mužov Transition (www.kurztransition.eu), ktorého tento rok chystáme 4. ročník. Koncept bol ocenený za dramaturgiu v rámci každoročného oceňovania Prázdninovej školy Lipnice. A na základe vyjadrení účastníkov i rodičov vidíme, že kurz má veľký efekt, reálny presah do života mladých mužov a je veľmi potrebný.

Tu môžete nasať atmosféru z posledného ročníku 2020:

METODICKÝM KURZOM VÁS
PREVEDÚ DVAJA SKÚSENÍ
LEKTORI

Tomáš Pešek

Viac už 20 rokov sa venuje zážitkovej pedagogike (v organizácii PLUSKO na Slovensku a od 2010 aj v Prázdninovej škole Lipnice v ČR). Od roku 2003 pôsobí ako školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania na národnej i medzinárodnej úrovni. Bol a stále je zapojený do tvorby mnohých inovatívnych vzdelávacích projektov zameraných primárne na mladú generáciu, no venuje sa aj firemnému vzdelávaniu a od roku 2010 aj koučingu (je členom predsedníctva ICF Slovak chapter www.icf.sk). Na Slovensku spolupracuje s organizáciou YouthWatch vo viacerých projektoch a posledné obdobie sa viac venuje rozvoju učiteľov (napríklad ako lektor v rámci www.komenskehoinstitut.sk) Tri roky viedol tým zmiešaného československého mužsko-ženského kurzu pre tínedžerov WifiCS a následne bol iniciátorom a inštruktorom troch ročníkov kurzu Transition. Viac o Tomášovi na www.improve-se.sk

Pavel Kučera

Lektor, trenér týmové spolupráce i soft skills, spolumajitel vzdělávací firmy Team Test. Od roku 1990 působil ve skautské organizaci, od vedení oddílu vlčat, po různé činovnické funkce. Od roku 2000 se věnuje vzdělávání dospělých a od stejného roku je také členem Prázdninové školy Lipnice, kde působí jako šéfinstruktor. Propojuje zkušenosti z práce ve firemním a neziskovém sektoru. Pracuje s manažery, řediteli, učiteli, dětmi, dospívajícími i rodiči. Posledních 9 let se věnuje mužským kurzům Quo Vadis, práci s mužskými skupinami. Mužské skupiny vede i na gymnáziích, pro dospívající chlapce. Čtvrtým rokem vede česko-slovenský kurz Transition, pro mladé muže 16-21 let, jehož cílem je pomoci jim na cestě do dospělosti. Věnuje se přechodovým rituálům v různých životních etapách. Od roku 2015 vede kurzy pro rodiče s dětmi ve věku 6-15 let – Otec a syn, Otec a dcera, Matka a syn.

Absolvoval mnoho výcviků a sebezkušenostních kurzů (Gestalt terapie, Gestalt koučink, Konstelační výcvik, Heroes Journey Breta Stephensona…) Více na www.otecasyn.com, www.teamtest.cz, www.kurztransition.eu, www.quovadis.cz, www.psl.cz

Do viacerých častí programu sa zároveň zapoja
aj títo dvaja šikovní muži:

Richard Babitz

Dlhoročný inštruktor MO PLUSKO. Pôvodne vyštudoval sociálnu prácu, pracoval aj ako terénny pracovník. Je dlhodobo aktívny vo viacerých tímoch zážitkových akcií (napríklad www.zimnykurz.sk), dlhodobo vedie tím, ktorý robí každoročne adaptačné kurzy pre študentov nastupujúcich na strednú školu a bol dlhé obdobie aj v školiteľskom tíme akreditovaného vzdelávania pre inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Je aj od začiatku členom tímu kurzu Transition (www.kurztransition.eu) z ktorého metodiky pre toto školenie čerpáme.

Pepa Hruška

Instruktor a lektor autorských a zakázkových kurzů, v organizaci DO SVĚTA z.s. pracuje od roku 2005 jako lektor primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, vzdělává pedagogy nebo celé pedagogické sbory. Byl členem realizačního týmu, resp. expertním pracovníkem několika kurzů v rámci YiA a Erasmus+. Věnuje se vztahovým tématům v třídních skupinách v rámci školského systému ČR, rozvoji pedagogických pracovníků a aplikaci metod zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání do práce s třídním kolektivem. Je i 4 roky členem týmu kurzu Transition (www.kurztransition.eu)

Tento metodický kurz organizujú dve organizácie: PLUSKO a Prázdninová škola Lipnice

Kurz je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+