…na ceste k Mužom

Podporujeme chlapcov a mladých mužov na ceste k dospelosti a zrelosti, aby sa dokázali zorientovať v tom, čo znamená byť Mužom v 21. storočí, aká je tá ich cesta a v koho chcú vyrásť a dozrieť. Aby mohli zažívať úprimnú, otvorenú
a podpornú komunitu svojich rovesníkov a starších mužov, s ktorými a od ktorých sa môžu učiť a otvárať aj témy,
o ktorých sa bežne nemajú s kým rozprávať.

Na čom to zakladáme

Chlapci a mladí muži sú dnes často vychovávaní v prostredí žien. Napriek tomu, že sa stereotypné vnímanie mužských a ženských rolí pomaly v spoločností mení (našťastie), stále zostávajú pri vysokej rozvodovosti deti (až na výnimky) žiť s mamami. Ak k tomu pridáme čas, ktorí chlapci trávia v škole, kde je podľa poslednej štúdie OECD na Slovensku až 82% žien – učiteliek (https://domov.sme.sk/c/22149336/az-82-percent-vsetkych-ucitelov-tvoria-zeny.htm), asi je zrejmé, že vo výchove chlapcov a mladých mužov chýbajú muži. V ČR je situácia veľmi podobná.

To znamená, že chýbajú vzory, od ktorých by sa mohli učiť vnímať, ako sa riešia konflikty, ako sa postaviť za správnu vec v náročnej situácii, ako prejaviť emócie, byť účastný na vedení domácnosti, zvládať svoju silu a agresivitu… A o to skôr potom utiekajú k rôznym závislostiam, trávia nadmerný čas v online prostredí, predstavu o vzťahoch získavajú z dostupného online porna a predstavy o živote od svojich rovesníkov, alebo len o niečo starších kamarátov, ktorí sú rovnako nezrelí, ako oni sami. Nezažívajú prostredie, kde by sa mladí muži otvorene a najmä bez „porovnávania si pinďúrov“ a vzájomného zhadzovania sa rozprávali o tom, čo v živote prežívajú a ako to riešiť. A potom nám vyrastajú v spoločnosti nezrelí muži, ktorí sú sebeckí, sebastrední, pôžitkári, ktorí riešia svoje potešenie a svoj prospech, namiesto toho, aby boli prínosom pre svoje okolie a komunitu, boli „vo svojej sile“ a dokázali sa postaviť negatívnym prejavom v spoločnosti.

Zároveň so zmenami tradičného vnímania mužsko-ženských rolí vo vzťahu sa vynára množstvo otázok. Ako byť zároveň silný a odhodlaný a jemný a citlivý, živiteľ rodiny a úspešný v práci a zároveň dobrý otec, ktorý je plne prítomný pri výchove svojich detí. Rodová otázka sa už nezužuje iba na muž a žena a témy identity sú čoraz komplikovanejšie. A pre dospievajúcich mladých mužov je veľmi zložité sa v tom zorientovať. Čo od nás očakáva spoločnosť? Čo najbližšia rodina? Čo budúca partnerka? A čo my sami od seba?

Čo ponúkame

Úvodné workshopy na školách – Muž v 21.storočí, Kedy sa muž stáva Mužom?

 • 1,5 hodinový workshop na tému kedy sa stávam dospelým a čo k tomu potrebujem, kto je to Muž s veľkým „M“ v kontexte 21. storočia? Akú úlohu mali prechodové rituály a na čo boli dobré
 • Kombinácia prednášky, videa, prezentácie, interaktívnych aktivít a diskusií
 • Vhodné pre skupinu od 15 účastníkov, 8 a 9 ročníky ZŠ a všetky ročníky strednej školy
 • Ideálne pre chlapčenské skupiny, tiež pre zmiešané skupiny
 • Možné realizovať počas vyučovania aj v poobedných hodinách
 • Termín ideálne dohodnúť aspoň 2 mesiace v predstihu
 • Zorganizovanie skupiny a miesta na workshop je v gescii školy, program a vedenie workshopu je na nás
 • Možné dohodnúť aj nadväzujúce aktivity
 • Workshop sme schopní ponúknuť vďaka podpore Erasmus+ v rámci projektu bezplatne, v prípade potreby dlhšieho cestovania oceníme príspevok na dopravu
 • ak vie škola prispieť na časť nákladov, pomôže nám to, aby sme takýchto workshopov dokázali zrealizovať viac

 

Ak máte doplňujúce otázky, prípadne záujem o realizáciu workshopu kontaktujte nás.

Pre ČR: Pavel Kučera, pavel.kucera@teamtest.cz, +420731514231,
Josef Hruška, pepa.hruska@centrum.cz, +420776177039

Pre SR: Tomáš Pešek, tomas.pesek@plusko.net, +421908979939,
Michal Hubčík, michal.hubcik@plusko.net, +421915845455

Online mužská skupina:

  • Pre tých, koho zaujme táto téma na úvodných workshopoch dáme príležitosť sa stretávať v rámci online mužskej skupiny.
  • Do skupiny sa záujemcovia budú prihlasovať individuálne
  • Účasť v skupine je bezplatná
  • Stretnutia budú cez online platformu ako napr. Google meet, alebo ZOOM
  • Periodicita bude 1 x mesačne v rozsahu cca 1,5 – 2 hodiny
  • Tematicky a obsahovo budú skupiny prispôsobené potrebám účastníkov
  • Vedenie skupín bude moderovať skúsený facilitátor z tímu

   Tematické workshopy

   • 3 hodinový workshop na dopredu dohodnutú tému, napríklad práca s agresivitou
    a fyzickým kontaktom, téma vzťahov a čo je v nich dôležité, Muž v 21. storočí – jeho kvality, charakteristiky a kde som ja apod.
   • Ideálne pre absolventov úvodných workshopov, ktorí majú chuť
    sa v téme posúvať ďalej
   • 3 hodinový formát dáva priestor väčšej interaktivite a možnosti ísť viac do hĺbky
   • Ideálne pre skupinu 10 – 16 účastníkov, 8. a 9. ročníky ZŠ a všetky
    ročníky strednej školy
   • Iba chlapci
   • Možné realizovať počas vyučovania aj v poobedných hodinách
   • Zorganizovanie skupiny a miesta na workshop je v gescii školy, program a vedenie workshopu je na nás
   • Termín ideálne dohodnúť aspoň 2 mesiace v predstihu
   • Workshop sme schopní ponúknuť vďaka podpore Erasmus+ v rámci projektu bezplatne, v prípade potreby dlhšieho cestovania oceníme príspevok na dopravu
   • ak vie škola prispieť na časť nákladov, pomôže nám to, aby sme takýchto workshopov dokázali zrealizovať viac

    

   Ak máte doplňujúce otázky, prípadne záujem o realizáciu workshopu kontaktujte nás.

   Pre ČR: Pavel Kučera, pavel.kucera@teamtest.cz, +420731514231,
   Josef Hruška, pepa.hruska@centrum.cz, +420776177039

   Pre SR: Tomáš Pešek, tomas.pesek@plusko.net, +421908979939,
   Michal Hubčík, michal.hubcik@plusko.net, +421915845455

   Mužsko ženské témy v kontexte dneška

   Zároveň si uvedomujeme aj diskurz v spoločnosti o komplexnosti témy identity v prepojení na mužsko-ženskú tematiku. Vnímame oba tábory, od tých, ktorý túto tému vnímajú skôr tradične (aj v rozdelení mužsko-ženských rolí) až po tých, ktorí považujú za akékoľvek rozdeľovanie na rody za škatuľkovanie a presadzujú rovnaký prístup pre všetkých bez ohľadu na pohlavie.

   My jednoznačne uznávame rovnocennosť mužov a žien ako vo vzťahu tak v spoločnosti. Máme úctu a rešpekt k potrebe jednotlivcov definovať svoju identitu komplexnejšie, kedy to nezapadá do často zjednodušeného nazerania na mužov a ženy ako jediné dve možnosti. Zároveň však vnímame, že rovnocenný neznamená rovnaký. Vidíme spoločenskú potrebu sa venovať spoločne zmiešaným skupinám dievčat a chlapcov či mladých žien a mužov a platí to na väčšinu dôležitých tém v ich životoch. No zároveň sa nám potvrdilo, že sú témy, ktoré je zmysluplné otvárať v skupinách oddelene, 4891pretože to prináša inú dynamiku a inú kvalitu. To nakoniec potvrdil vo svojej reportáži z kurzu aj Fero Pauliny (https://ciernalabut.sk/7559/co-robi-chlapca-muzom-zucastnil-som-sa-kurzu-muzskosti-ja-feminista/), ktorý sa považuje za feministu a bol pred tým, než začal písať reportáž a na kurz na niekoľko dní prišiel veľmi skeptický.

   Naše ďalšie aktivity

   Úspešne sme realizovali už 4 ročníky kurzu Transition pre mladých mužov na prahu dospelosti (16 – 21 ročných). V roku 2023 chystáme jeho 5te pokračovanie. Viac na stránke www.kurztransition.eu

   Našim dlhodobým cieľom je aj podporiť a motivovať ďalších mužov, aby sa venovali rozvoju chlapcov a mladých mužov na ceste k ich dospelosti. Aby nás bolo čím viac a napomáhali sme tomu, aby v našej spoločnosti vyrastali zrelší a zodpovednejší mladí muži. Náš prvý krok v tomto smere bol metodický kurz, ktorý sme realizovali v roku 2021.

   V rámci projektu chystáme aj víkendové aktivity pre mladých mužov. Jednu mužsko/ženskú aj vzdelávacie a metodické aktivity pre učiteľov a iných mužov, ktorí majú chuť a potenciál sa venovať mladým vo svojich komunitách a majú zázemie v rôznych organizáciách. Ak chcete vedieť viac o tom, čo a kedy v tejto veci plánujeme, napíšte nám.

   Tieto aktivity môžeme realizovať vďaka projektu „Na ceste k mužom…“ ktorý je podporený z grantového programu Erasmus+ pod číslom 2021-2-SK02-KA210-YOU-000049834. Zároveň sme súčasťou dvoch organizácií – PLUSKO (SR) a Prázdninová škola Lipnice (ČR). Naše aktivity spoločne zastrešuje značka Transition.